Hệ thống phân phối

Xưởng sản xuất 1: Số 12 đường 57B khu A – thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định
Xưởng sản xuất 2: Lô 3 khu Công nghiệp thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định

Cơ sở 1: Số 10 Đường 57A – Thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định
Cơ sở 2: Số 3 Khu công nghiệp Thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định
Cơ sở 3: Số 18 Khu công nghiệp Thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định
Cơ sở 4: B1 Lô 9 Khu đô thị Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
Cơ sở 5: 845 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Cơ sở 2: Số 3 Khu công nghiệp Thị trấn Lâm - Ý Yên - Nam Định
Cơ sở 2: Số 3 Khu công nghiệp Thị trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định
Cơ sở 5: 845 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Cơ sở 5: 845 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Cơ sở 6: 1120 Trần Nhân Tông - Kiến An - Hài Phòng
Cơ sở 6: 1120 Trần Nhân Tông – Kiến An – Hài Phòng

0768 62 9999