Lễ bàn giao 23 pho tượng Bác Hồ cao 81cm cho Huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng

Lễ bàn giao 23 pho tượng Bác Hồ cao 81cm cho Huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng
Rate this post

Ngày 11/5/2020 Đồ Đồng Dương Quang Hà tiến hành bàn giao 23 pho tượng Bác Hồ bán thân cao 81cm tại Phòng Hội Đồng Huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng 

Xem thêm

098892 7777